Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Ballads)

A song of praise to the Duke of York

by Edward Pugh

[bold:A song of praise to the Duke of York, and of thankfulness to
God, for granting the favour of vanquishing our enemies, namely the French’]
Tune: ‘Belisle March

Location: Welsh Ballads of the French Revolution, rhif / no. 4

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Holl brydyddion dethol doethion,
Yn fawrion ac yn fân,
Sy ag awen rywiog, giwrus gaerog,
Odidog, g’lonnog, glân;
O, clodforwn a chanmolwn
A rhoddwn yn un rhyw
Y gwrol d’wysog Yorc ardderchog
(Calonnog, enwog yw).
Yn nheyrnas Ffrainc yn ffri
Gelynion sydd heb ri’;
Y duc a’i armi sy’n eu gorchfygu
A’u nadu nhw i’n gwlad ni.
O! moliant, moliant a gogoniant
I Dduw, yn bendant bur,
Am gadw’r gweddol dduc grasusol
A’i ragorol wrol wŷr.
A’i annwyl frawd a fu
Rhwng pedwar gelyn cry’ –
Duw oedd yn mynnu iddo’u gorchfygu
Er hynny, gwn, yn hy.
Brave Welsh and English, Scots and Irish,
We’ll finish them all of hand;
We’ll rise through England, Wales, Scots and Ireland,
To be under the duke’s command.

Y duc oedd benna’ rheolwr gwcha’
Yn Valenseina, ’n siŵr,
A Hood, ŵr union, a’u lladde’n feirwon,
Rai dewrion, ar y dŵr;
Y canans yno oedd yn rhwygo,
A’u cwartorio nhw ar y tir,
Ond mawr fu lladdfa gwŷr Val’seina,
Y golla’ yma’n wir.
Y duc a ddaeth i’r dre’
Yn awr â’i fyddin gre’,
A’u cleddyfau noethion yn torri’n gelynion,
Oedd yn llawnion ym mhob lle;
A’n gwŷr ceffyle â’u gloyw arfe –
F’ a’u rhwyge bob yn rhes,
Nes ildio’n benna’ tre’ Caerseina
I’r duc, ŵr llawna’, er lles.
Y rhyfel, drafael drud,
Gwaith pechod yw fo i gyd;
Oni ddoir yn gynnar o’r Aifft i Ganan
Fe fag ryw lydan lid.
Brave Welsh and English, Scots and Irish,
We’ll finish them all of hand;
We’ll rise through England, Wales, Scots and Ireland,
To be under the duke’s command

TRANSLATION
All pre-eminent, wise bards,
great and small,
who have a genial, skilful, mighty muse,
splendid, courageous, virtuous;
Oh, let us extol and praise
and portray in the same manner
the valiant, excellent prince of York
(he is high-spirited and distinguished).
In the kingdom of France
there are countless enemies, unrestricted;
the duke and his army are defeating them
and preventing them from entering our country.
Oh! praise, praise and glory
to God, emphatically pure,
for protecting the worthy, gracious duke
and his excellent, valiant men.
And his dear brother
who found himself between four strong enemies –
God insisted that he should defeat them
in spite of that, I know, undaunted.
Brave Welsh and English, Scots and Irish,
We’ll finish them all of hand;
We’ll rise through England, Wales, Scots and Ireland,
To be under the duke’s command.

The duke was the chief and most excellent ruler
in Valenciennes, it is certain,
and Hood, upright man, struck them dead,
brave ones, on the water;
the cannons hacked, there,
and quartered them on the land,
but great was the loss of the men of Valenciennes,
the most damaging here indeed.
The duke came to the town
now with his strong army,
and their bared swords chopping our enemies
who were numerous everywhere;
and our cavalry with their shining arms –
they tore them row by row,
until the walled town of Valenciennes had yielded
to the duke, generous man, it was for the better.
The war, costly trouble,
it is all the work of sin;
unless we come quickly from Egypt to Canaan
it will breed a widespread wrath.
Brave Welsh and English, Scots and Irish,
We’ll finish them all of hand;
We’ll rise through England, Wales, Scots and Ireland,
To be under the duke’s command.


Previous article: A brief observation regarding the pamphlet ... One Penny-worth of Truth...
Next article: A little of the story of the queen of France... .
List all Welsh Ballads