Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Poems)

France’s Revolution (selection)

by David Davis, Castellhywel (Dafis Castellhywel / Dafydd Dafis; 1745–1827)

Location: Welsh Poetry of the French Revolution 1789–1805, rhif / no. 13

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


All un swyn roi ffrwyn i Ffrainc, – i’w dofi
 ’defyn main ungainc?
Ofer i filwyr ifainc
Byth anturio ffrwyno Ffrainc.

...

Troes Ffrainc orseddfainc gŵr swyddfawr – ac aur
Ei goron i’r priddlawr;
Ble’r aeth parch y monarch mawr?
Darfu mewn amarch dirfawr!

Bellach Ffrainc ar fainc a fydd – yn hynod
Frenhines y gwledydd;
Hed myrddiynau o’u rhwymau’n rhydd,
O dan ei mwyn adenydd.

Caiff caethion deillion, o dwllwch, – olwg
Ar heulwen diddanwch;
Daw dyddiau llawn dedwyddwch
Ar waelion llwydion y llwch.

...

Nid prelad, ’ffeiriad, na ’fferen – ddylem
Ni ddilyn yn llawen;
Mab Duw, nid Pab yw y pen
Cydpwys i fod ein cadpen.

Pob cribog c’ronog, cryned; – pob trawsedd,
Pob treisiwr, dychryned:
Boed drist anghrist ac anghred,
A dyrchafer cryfder Cred.

Moled gwŷr synnwyr y senedd, – roddai
Lawn ryddid heb omedd,
I’w mwynhau gan bawb mewn hedd,
Heb wa’n rhwng gwrêng na bonedd.

...

Chwi Frython rhyddion, rhoddwch, – yr eurglod
I’r Arglwydd, dangoswch;
Orfoledd, na ryfelwch
Â’r llaw a gwyd fyrdd o’r llwch...

TRANSLATION
Can any charm curb France and tame her
with one single thin thread?
It is futile for young soldiers
ever to venture to bridle France.

...

France turned the throne and golden crown of an eminent man
to the dust;
Where did the respect of the great monarch go?
It came to an end in great dishonour!

France will now be seated on a throne as
remarkable queen of nations;
myriads fly free from their bonds
under her gentle wings.

Blind prisoners in darkness will see
the sunshine of consolation;
days full of contentment
will come to the lowest of the low.

...

We should not blindly follow a prelate, a priest,
or mass;
God’s Son, not a pope, is head
and fit to be our captain.

Let every crested, crowned head quake;
let every violent oppressor be afraid:
may the godless and faithless be sad,
and may Christendom’s strength be exalted.

May men praise the good sense of the senate which
gave full liberty without restriction
to be enjoyed in peace by everyone,
without distinction between plebeians and nobility.

...

You, free Britons, give
golden praise openly to the Lord;
rejoice, do not go to war
with the hand which raises hosts from the dust...


Previous article: An address to the Welsh in the time of war 1803 (selection)
Next article: A cywydd invoking peace (selection) .
List all Welsh Poems