Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Newspapers and periodicals)

A prayer for liberty

Another PRAYER to be used by the friends of mankind at the end of worship.

Location: Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse (2012), doc 8.4

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION

O Tydi Drefnwr Hollalluog pob digwyddiadau, yr hwn wyt yn llywodraethu ym mrenhiniaeth dynion, ac a’u rhoddi i’r neb y mynnech. Edrych ar dy greadur DYN yn yr amser peryglus a phwysfawr hwn: attal y llifogydd mawrion o waed dynol ac sydd yn boddi y ddaear wrth ewyllys brenhinoedd CRISTIANOGOL, y tu hwnt i bob esampl yn yr oesoedd mwyaf creulon, barbaraidd, anwybodus a thywyll. Siomma ddychymmygion pawb o ddifrodwyr gwaedlyd ddynolryw ac sydd yn ymgyssylltu yn erbyn rhydd-did a gwybodaeth, y rhai ydynt wir synagog satan, a dychwel eu calonnau, diddymma bob egwyddor o greulondeb gwladol ym mhob dwyfron; fel na byddo creulondeb rhyfel a chelanedd yn aros ond yn unig mewn hanes, fel coffadwriaeth arswydus am ffyrnigrwydd a chreulondeb dyn! Gostwng dy glust at lef cystuddiol yr Affrican tlawd, a gwobrwya ef â blynyddoedd o ddiddanwch, yn lle y blynyddoedd y gwelodd ddrygfyd. Cadarnha a chysura ferthyron gogoneddus gwirionedd, dynoliaeth, a rhydd-did, pa un bynnag ai mewn rhwymau neu mewn alltudiaeth. Lliosoga rifedi eu canlynwyr fel y byddo i genhedlaethau i ddyfod eu galw yn wynfydedig! Diffodd fflam ynfyd coel-grefydd a genhedlwyd yn ffos ddrewedig dichellion offeiriadol, trais, ac erledigaeth, trwy lewyrch mwy disglair a hyfryd haul cyfiawnder, sef crefydd bur a dihalog Iesu Grist!

Rhwym bob cnawd ynghyd â rhwymyn cariad efangylaidd a brawdgarwch, a haelioni. Effeithiola bawb calonnau â’r yspryd cyd-ymdeimladwy hwnnw o Undeb, Heddwch, a Chydgordiad. Amen.

The Miscellaneous Repository: Neu, Y Drysorfa Gymmysgedig, Rhifyn Cyntaf … am y Chwarter Haf (First Number … for the Summer Quarter) 1795, 18–19.


ENGLISH TRANSLATION
Oh, you Almighty Arbitrator of all events, you who rules in the kingdom of men and gives them to whoever you wish. Look at your creature MAN in this dangerous and important time: stem the great floods of human blood which, beyond any example from the cruellest, darkest, most barbaric and ignorant ages, drown the earth by the will of CHRISTIAN kings. Disappoint the designs of all the bloody despoilers of mankind who join forces against liberty and knowledge, they are the true assembly of satan, and turn their hearts, dissolve every rudiment of political cruelty in every bosom; so that the cruelty of war and carnage remain only in history, a terrible memorial of the ferocity and cruelty of man! Incline your ear to the distressed wail of the poor African, and reward him with years of comfort instead of the years in which he experienced hardship. Strengthen and comfort the glorious martyrs of truth, mankind and liberty, whether in chains or in exile. Multiply the numbers of their adherents so that generations to come may call them blessed! Extinguish the insane flame of superstition which was conceived in the stinking pit of priest-craft, oppression and persecution, through the brighter and lovelier radiance of the sun of justice that is the pure and undefiled religion of Jesus Christ!

Bind all flesh together with the bonds of evangelical love and fraternity and generosity. Infuse each heart with that sympathizing spirit of Unity, Peace, and Harmony. Amen.The Miscellaneous Repository: Neu, Y Drysorfa Gymmysgedig, Rhifyn Cyntaf … am y Chwarter Haf (First Number … for the Summer Quarter) 1795, 18–19.


Previous article: First instalment of an essay on government
Next article: An anti-war poem .
List all Newspapers and periodicals