Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Newspapers and periodicals)

A poem claiming the Duke of Norfolk for Wales

by John Jones (1766-1821)

The following verses were composed on the occasion of the Duke of Norfolk dining with the Society of Antient Britons on St. David’s Day. After dinner, his Grace, in a neat and appropriate speech, informed the society, he had the honour of being a descendant from our noble Welsh Patriot, OWAIN GLYNDŴR.

Location: Marion Löffler, Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse (2012), doc 5.12

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Holl Feirddion urddasol, sydd buddiol ei bod
I’r gwych Ddûc o Norfolk, yn glymog rhowch glod
Am Ddweud yn ardderchog ddŷn Talog fel Tŵr
Ei fod o Waedoliaeth; OWAIN GLYNDŴR.

Dyna hen Gymro, fu’n llunio gwellâd;
Un hynod iw ddeffol, i amddiffyn ei wlad
Ei wŷr, oedd ai Saethau yn gweu yn y gwynt
I ddiffodd gorthrymder, hen gaethder oedd gynt.

E gododd y Brenhin a’i Fyddin oedd fawr,
Ar fed’r lladd Cymru, ai llethu nhw ir llawr,
Nid oedd ganddo gwedyn, iw ganlyn, un gŵr,
Oedd deilwng i daro ac OWAIN GLYNDŴR.

Rhyfela am gyfiawnder, a’i hyder ei hun
(Rhyfedd) am RYDDID gadernid y Dŷn.
Mae ’n gwladwr o Norfolk yn enwog iawn ŵr;
O ran meddwl! yn debyg, i OWAIN GLYNDŴR.

Llundain, Mawrth 15. I. I. Glan y Gors.

Chester Chronicle, 1 April 1796.


EWNGLISH TRANSLATION
(All you dignified Bards, whose existence is beneficial
to the great Duke of Norfolk forcefully give your praise
for Saying splendidly, Strapping man like a Tower,
that he is of the Bloodline of OWEN GLENDOWER.

There’s an old Welshman who was a reformer,
an excellent one to choose, to defend his country
his men made their Arrows weave in the wind
to wipe out oppression, the old bondage there before.

The King arose and his Army was large,
intending to kill Welshmen and crush them down;
he did not have, then, in his following, one man,
who was worthy of clashing with OWEN GLENDOWER.

Warring for justice, and his own hope
(marvellous) for LIBERTY was the Man’s strength.
Our compatriot from Norfolk is a very famous man;
in spirit very similar to OWEN GLENDOWER.

London, March 15. I. I. Glan y Gors.)

Chester Chronicle, 1 April 1796.


Previous article: The execution of two rioters
Next article: A patriotic appeal .
List all Newspapers and periodicals