Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Poems)

The song of Tom Paine (selection)

by David Thomas (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822)

An exhortation to obey the government; advice to content oneself; warnings against harbouring false principles and anarchic thoughts; caution against violent and unruly acts

Location: Welsh Poetry of the French Revolution1789–1805

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Fy annwyl gymdeithion, yn dirion gwrandewch,
Cewch glywed penillion os tirion ddistewch;
Anogaeth cynigiaf, agoraf ar gainc,
I atal yn nerthol ffyrdd ffromffol wŷr Ffrainc;
Ymroddwn cyn hir, mae’n weddus yn wir,
I ddilyn iawnddeiliaid, ragorol gywiriaid,
Gan yrru’r anwiriaid, traeturiaid o’n tir:
Symuder pob maen sy’n dramgwydd o’n blaen;
Dibrisiwn yn wresog ddull Ffrencyn gwallbwyllog,
Heb garu’r gwageiriog a’r pigog Dwm Paen.

Mae’n ddiau daw terfyn ar Ffrencyn a’i ffrwst,
Er cymaint dros amser ei drawster a’i drwst;
Ni chaiff y gŵr ysgafn mo’r esgus di-syn
I ganu ‘Ça Ira’, bydd soriant am hyn;
Nyni oll yn awr, yn lluoedd uwch llawr,
A ganwn yn ddiflin, hoff rad yn gyffredin,
‘Duw gadwo Siôr frenin, a’i fyddin sydd fawr.’
Symuder pob maen sy’n dramgwydd o’n blaen;
Dibrisiwn yn wresog ddull Ffrencyn gwallbwyllog,
Heb garu’r gwageiriog a’r pigog Dwm Paen.

Wel deuwn, wŷr diwyd, yn unfryd dan ne’,
Dyrchafwn, drwy burder, ffyddlonder i’w le,
Gan gadw rheolaeth, llywodraeth gwellhad,
Amddiffyn yn gywir ein brodir rhag brad;
Os addfwyn yw Siôr, mae’n llawn ein hystôr;
Mae cynnyrch ein gwledydd, digonol ar gynnydd,
Lle annwyl a llonydd o’r mynydd i’r môr.
Symuder pob maen sy’n dramgwydd o’n blaen;
Dibrisiwn yn wresog ddull Ffrencyn gwallbwyllog,
Heb garu’r gwageiriog a’r pigog Dwm Paen.

...

Hir gynnydd a llwyddiant, a ffyniant di-ffael,
I’r hwsmon, a’r crefftwr, a’r morwr er mael;
Cu rwydd-deb cariadus, hyderus ar dir,
I’r gonest digynnwr’ fo’n garwr y gwir:
Duw gadwo’r hen wlad, sef Brydain, rhag brad,
A hir y bo eto i’r senedd gydsynio
At bopeth a fyddo yn llwyddo gwellhad.
Symuder pob maen sy’n dramgwydd o’n blaen;
Dibrisiwn yn wresog ddull Ffrencyn gwallbwyllog,
Heb garu’r gwageiriog a’r pigog Dwm Paen.

TRANSLATION
My dear companions, listen gently,
you will hear some verses if you will be quiet;
I offer exhortation (I open on a tune),
strongly to prevent the angry and foolish ways of the French;
before long we will undertake (it is truly appropriate)
to follow true subjects (excellent upright ones),
by driving the disloyal, the traitors, from our land:
Let us move every stone which impedes our progress;
we heartily disparage the ways of the raving mad Frenchy,
without love for the idle-talking and prickly Tom Paine.

It is certain that an end will come to Frenchy and his clamour,
despite the extent of his recent violence and tumult;
the thoughtless man shall not have a senseless excuse
to sing ‘Ça Ira’, it will cause anger;
together (earthly hosts) we all
tirelessly sing (a common blessing)
‘God save King George and his great army.’
Let us move every stone which impedes our progress;
we heartily disparage the ways of the raving mad Frenchy,
without love for the idle-talking and prickly Tom Paine.

Well, true men, let us come together under the heaven with one accord,
We will raise, through purity, loyalty to its rightful place,
by maintaining discipline, reforming government,
and properly defending our native land from betrayal;
if George is gentle, our store is full;
the produce of our regions, this dear and quiet place,
is sufficiently on the increase, from mountain to seashore.
Let us move every stone which impedes our progress;
we heartily disparage the ways of the raving mad Frenchy,
without love for the idle-talking and prickly Tom Paine.

...

Long progress and success, and unfailing prosperity,
to the husbandman, the craftsman, and the sailor for their profit;
gentle, kindly success (fearless in the land)
to the honest, peaceful man who is a lover of the truth:
may God preserve the old country, that is Britain, from treason,
and long, too, may the parliament agree
on everything that may facilitate reform.
Let us move every stone which impedes our progress;
we heartily disparage the ways of the raving mad Frenchy,
without love for the idle-talking and prickly Tom Paine.


Previous article: An awdl on liberty (selection)
Next article: Fast-day .
List all Welsh Poems