Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Poems)

An awdl on liberty (selection)

by David Thomas (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822)

Location: (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822)

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Arddwyrea ’r ddewr awen
A chyrch hyd yn entrych nen;
Dyrcha fawl bywiawl o ben, – yn ddilid,
I ryddid, wawr addien.

...

A feddo’r tangnefeddawl – wir heddwch,
A’r rhyddid ysbrydawl;
I’w erbyn, ddyn diddanawl,
Ni fydd Duw, ni faidd y diawl.

Hawddamawr heddiw yma – i ryddid
O rodd y Gorucha’;
Llwydd i’r gynnes dduwies dda
Lath-arian, Eleutheria.

...

Fy mwriad, a fy mawredd – fwyn awydd,
Fy newis anrhydedd
Yw datgan rhan o’i rhinwedd
Bob pryd o’m bywyd i’m bedd.

Neud gwerthfawr llwyddfawr ei lles, – hoff rinwedd,
Ffrwyno trais a gormes;
I ddynolryw, ddoniol wres,
Didwyll yw’r warcheidwades.

...

Hi a amddiffyn ddyn a’i feddiannau,
Hi geidw wledydd, ac adeiladau;
Mae’n puro’r Eglwys mewn pêr aroglau
O’r lli a godwrdd, a’r holl rwygiadau;
Duw tramawr! Detyd rwymau – hen ragrith,
Er taro y geulith i’r tir golau!

Ffrwyth cynnen, bendraphen droch,
Flin wedd, yw aflonyddwch:
Ffrwyth rhyddid, trefnid di roch,
Yw llwyddiant oll, a heddwch.

...
Ys berthid rhyddid yn rhwydd, – wawr liwdeg,
A wna’r wlad yn ddedwydd:
Mal yn Sparta, llawna’ llwydd,
A Thule, mewn iaith hylwydd.

...

O’i phlaid yr hen Geltiaid gynt,
Diddwl, anorfod oeddynt
A’u harfau yn gwau mewn gwynt,
A dynion marwol danynt.

...

Prif olud clau dud clodadwy, – yw hon,
A hynod gynhorthwy;
Ni fu gwlith un fendith fwy
I Frydain, le dyfradwy.

Drwy nodded gogoned Gun
Trugaredd, rhinwedd y rhên,
Diau nad oes, eirioes un,
Bro dan haul fal Brydain hen.

...

O medraf, daliaf, af i’w dilyn
I oror Eidal ar aur edyn;
Drwy Hisbania, neu dros y Penwyn,
Uchel drumawg wych olau dremyn;
Y dychymyg fyg a fyn – yn ddioer,
Dan wych wenloer dynnu i’w chanlyn.

Naws gywirserch, o ynys Gorsig
Ar hyd moroedd, rhed i Amerig,
Goloywi Asia yn eglwysig;
Goleuo, deffro gwaelod Affrig.

Heb ryddid hybereiddia’ – a hoywfraint
Ei hyfryd fwyneidd-dra,
Cysur i natur ni wna
Drwy randir daear India.

Rhyddid, calondid y cla’ – ddiogel
A ddwg yr esmwythdra:
Os heb wres y dduwies dda
Gwae Rufain ac Arafia.

...

Dwyre yn ôl i dir nes,
Fy awenydd – i’r fynwes;
Datgan fraint, hoywfraint, a hedd
Bri Gwynedd, ein bro gynnes.

...

Mae sain drwy Frydain frodir, – gair annwyl,
A gwirionedd cywir,
’Fengyl o’i themyl a’i thir,
Brig yr iaith, a bregethir.

...

Trefner, cyfoder cofiadon – hynod
O henwau’r grymusion;
Iawndda cadw’n ddihocedion
Goffadwriaeth o gyff dirion,
Prawf o lwyddiant prif luyddion
Lloegr annwyl, a’i holl gywreinion,
Da wrolbarch i dir Albion,
A thir Gwalia, a’i thrigolion:
Bid ein iaith, hen iaith yw hon, – mewn blodau
Yn nyddiau Gwyneddion.

Na ddêl gormeilwyr, ddwylaw grymialog,
Eto i’r ynys yn wŷr tarianog;
Na bo i’r galon, yn rhai bygylog,
Lygru draw wythi hen Loegr doreithiog;
Llawn ryddid, llon rhieddog, – hyd ddiwedd
A fo holl Wynedd, hywiw feillionog.

...

Moli’n ddilid Duw a ddylid,
Am ein rhyddid; mwyn yw’r heddwch;
Gwawr gywiraf, dydd dedwyddaf,
O lunieiddiaf, wiw lonyddwch.

...

Bo i deulu bydolion
Fyw’n addas i ras yr Iôn:
Dan wên dda lawen ddilid,
A rhyddid nef, a’i rhoddion.

TRANSLATION
Arise, brave muse,
and go to the highest heaven;
and from that height, worthily raise spirited praise
to liberty, splendid dawn.

...

Whosoever possesses serene true peace
and spiritual liberty,
God will not be against such a blessed man,
and the devil will not dare to be either.

Hail, this day, to liberty
given by the Almighty;
success to the warm and good goddess
Eleutheria, shaft of silver.

...

My intention, my great and gentle desire,
and my choice honour
is to proclaim some of liberty’s virtue
at all times from cradle to grave.

Liberty, whose favour is highly fortunate, is a praiseworthy virtue,
curbing violence and oppression;
liberty is a sincere protectress
of mankind, beneficent warmth.

...

Liberty defends man and his possessions,
preserves countries and buildings;
It purifies the Church, from the deluge, din, and all the schisms,
with sweet incense;
Almighty God! It will undo the bonds of old hypocrisy
in order to cast heresy into the bright land!

Unrest, angry nature,
is the fruit of conflict, evil confusion:
the fruits of liberty, quiet order,
are complete success and peace.

...

The power of liberty (fair-coloured dawn) swiftly
makes the country contented:
as in most prosperous Sparta,
and Thule, in excellent language.

...

The old Celts, long ago were in favour of liberty
with their weapons darting about on the wind,
and dead men under their feet,
they were wise and unconquerable.

...

Liberty is the main wealth of a true praiseworthy nation,
and its remarkable succour;
there never was any greater dew of blessing upon
Britain, well-watered place.

Through the support and glory of the Lord
and mercy, God’s virtue,
doubtless there is not a
region under the sun like old Britain, fair land.

...

If I can, I will hold liberty, and will follow it
on golden wings to Italy’s border;
through Spain, or over Mont Blanc,
wonderful bright sight;
the sacred imagination, doubtless, insists
on following liberty under a fine bright moon.

Liberty, with faithful devotion, travels from the island of Corsica
over seas to America,
it brightens Asia through the Church;
it lightens, it awakens the depths of Africa.

Without sweetest liberty, and the privilege
of its lovely gentleness,
no comfort to nature will be done
throughout the land of India.

Liberty, the sick person’s comfort
will safely bring relief:
woe betide Rome and Arabia
if they lack the warmth of the good goddess.

...

Return to closer land,
my muse, to the breast;
proclaim the merry privilege, peace,
and renown of Gwynedd, our warm region.

...

There is a sound through Britain, a dear word,
and proper truth,
the Gospel, the zenith of our language,
is preached in her temples and land.

...

Organize, raise notable remembrances
of the names of the mighty;
it is right and good to keep, without deceit,
the memory of a gentle lineage,
the evidence of the success of the chief armies
of dear England, and all her skilled people,
good brave respect to the land of Albion,
and the land and inhabitants of Gwalia:
may our ancient language bloom
in the days of the Gwyneddion.

May conquerors (men armed with shields) with brawling hands
not come to our island;
may the threatening enemies
not sully the old veins of abundant England, yonder;
may all of Gwynedd (most worthy and covered in clover)
possess complete liberty (happy and noble) until the end of time.

...

God should be praised gratefully
for our liberty; the peace is gentle;
it is the fitting dawn, the happiest day,
of the shapeliest, worthy tranquillity.

...

May the family of mortal men
live properly according to the Lord’s grace:
under heaven’s good happy smile and
liberty and her gifts.


Previous article: Englynion to the democrats... (selection)
Next article: The song of Tom Paine (selection) .
List all Welsh Poems