Home

Resources

Wales and the French Revolution Series
(Welsh Poems)

An address to the Welsh in the time of war 1803 (selection)

by John Thomas, Pentrefoelas (Eos Gwynedd; 1742–1818)

Location: Welsh Poetry od the French Revolution 1789–1805, rhif / no. 12

SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Dowch yn brysur, wŷr a llanciau,
Ni godwn arfau i gyd yn awr,
I gadw’r wlad lle’r oedd ein tadau,
Rhag Bonaparte a’i fintai fawr;
Os digwydd fod i’w gychod gychwyn,
Cyn cyrraedd terfyn cwr ein tir,
Eu cwffio a’u boddi ceiff y baeddod,
A’u cwympo yn hynod cyn pen hir;
Ond cael yr Arglwydd ar ein hochor,
Yn ein goror, enwog Wawr,
Ni ddichon Ffrainc a’i holl gadernid
Mewn taeraidd lid mo’n torri i lawr.

Arglwydd, edrych yn Dy fawredd,
Ar eu cabledd, eiriau certh;
Na ad i’r gelyn gael ei wynfyd
Tra fo byd i ddifa’r berth;
Cadernid Ffrainc yw Bonaparti,
A rhif ei llestri yn rhwyfo’r lli;
Os rhoi Di gennad, Duw gogoned,
Dan dy nodded yr ydym ni;
Nid lliaws llu, na gallu’r twllwch,
All dorri’n heddwch, dirion hawl:
I’r Hwn a all addo a rhannu llwyddiant,
Y bytho’r moliant, byth a’r mawl.
...

Y Cymry gwiwlwys, cymrwch galon
Os daw achosion, deuwch oll;
A chofiwch chwithau, rhai sy gartre,
Wneud eich goreu, na ’dewch goll,
Dros ein brenin, gwlad, a’n heglwys,
A’n rhyddid dilys, rhodd y Tad;
Hyn yw’r achos, enwir i chwi,
Inni ymgodi yma’n gad:
Siôr a’i ddeiliaid a siŵr ddalio,
Llaw Duw fyddo’n llwyddo ei fainc,
A ni, fel dawnus filwyr dano,
A fedro ffrwyno ynfydrwydd Ffrainc.

TRANSLATION
Come quickly, men and boys,
we will all raise weapons now
to save the land of our fathers
from Bonaparte and his great band;
if he happens to launch his boats,
the boars will be beaten and drowned before long,
and truly felled,
before they reach the furthest boundary of our land;
provided that we have God on our side,
in our land, famous Lord,
France and all its might will not be able
to cut us down in a ferocious rage.

Lord, in Your greatness, behold
their blasphemy, vehement word;
do not allow the enemy to achieve his heart’s desire,
while there is a world to devour the bush;
Bonaparti is France’s strength,
and France’s vessels travel the ocean;
if You, God of glory, give leave,
we are under Your protection;
no numerous hosts, nor the force of darkness
can break our peace, gentle right:
may the praise and glory forever be to
Him who can promise and share success.
...

Lovely Welshmen, take heart
if action comes, come all of you;
and, you at home, remember to
do your best (don’t allow loss),
for our king, country, and our church,
and our genuine liberty, the Father’s gift;
this is the reason cited to you
that we raise an army here:
George and his subjects will surely defend,
may God’s hand facilitate George’s throne,
and we, as able soldiers under him,
can curb France’s madness.


Previous article: On the great rebellion in France when King Louis XVI and his queen were beheaded (selection)
Next article: France’s Revolution (selection) .
List all Welsh Poems