Hafan

Adnoddau

(Baledi Cymraeg)

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng rhieni a’u plant, pa rai sydd allan yn y rhyfel presennol (detholiad)

gan John Thomas

Cerdd newydd ar ddull ymddiddan rhwng rhieni a’u plant, pa rai sydd allan yn y rhyfel presennol
Tune: ‘Y Dôn Fechan’

Lleoliad: Welsh Ballads of the French Revolution, rhif / no. 32

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Rhieni
O! fechgyn Cymru, liw-gu olygon,
Blodeu gwŷr sy o blaid y Goron,
Cofio amdanoch mewn daioni,
Wycha’ rhinwedd, mae’ch rhieni.

Plant
Ein tad a’n mam, on’d trist ŷm trostoch,
Mor ddigysur y’n magasoch;
Gado Cymru a’n teulu talog,
Gado’n gwlad a’n tai goludog.

Rhieni
Dymunem ichwi bob bendithion
I ’mddwyn yn g’lonnog at y g’lynion;
Digonoldeb da ’c anwylder,
Heb ddim gofid ar eich cyfer.

Plant
Er in gael ymbell awr o esmwythder,
Weithiau lendid, weithiau lawnder,
Rhaid dwyn anhunedd, gwaeledd gilwg,
Pan fo’n gelyn yn ein golwg.

. . .

Rhieni
Mae’n alar meddwl magu bachgen
Trwy boen a gofid; pan dry ei gefen
Ym maes y gwaed y ceir ef gwedi,
I’w rwygo’n ’lodau rhwng bwledi.

Plant
Ffarwél, ffarwél, ni a fyddwn berffaith
I gadw’n breintiau, ’n tir a’n cyfraith;
Pan fynno Duw, dychwelwn adre’,
Er dur a thân, er dŵr a thonne.

TRANSLATION
Parents
Oh! lads of Wales, lovely faces,
the flowers of men who support the Crown,
your parents, noblest virtue,
remember you in kindness.

Children
Our father and mother, so sad are we on your behalf,
so comfortlessly did you raise us;
leaving Wales and our cheerful family,
leaving our country and our prosperous houses.

Parents
We would wish you every blessing
to conduct yourselves courageously in the face of the enemy;
good competence and affection,
without any grief for you.

Children
Even though we have a few hours of tranquillity,
sometimes brightness, sometimes plenty,
we must suffer anxiety, wretched hatred,
when our enemy is within our sight.

. . .

Parents
It is grief to think of raising a boy
in pain and care; when he turns his back
he is then found on the field of battle,
to be torn limb from limb by all the bullets.

Children
Farewell, farewell, we shall be perfect
so as to protect our privileges, our land and our law;
when God wills, we shall return home,
in spite of steel and fire, in spite of water and waves.


Erthygl gynt: Marwnad i’r degymau yn Ffrainc ... (detholiad)
Erthygl nesaf: Cân newydd am y llwyddiant a gafodd ein milwyr ar Bonaparte a’i fyddin yn Ffrainc, y 16, 17 a’r 18 o Fehefin diweddaf (detholiad) .
Rhestru Baledi Cymraeg i gyd