Hafan

Adnoddau

(Baledi Cymraeg)

[D]iolch i Dduw am y rhydd-did a gafodd Lloegr ...

gan Edward Pugh

[Diolch i Dduw am y rhydd-did a gafodd Lloegr i ymladd â’r Sbaniards a’u gorthrechu a chymeryd eu llongau ar y môr, gan y llywydd, Arglwydd Jervis]
Tune: ‘Duw Gadwo’r Brenin’

Lleoliad: Welsh Ballads of the French Revolution, rhif / no. 16

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Duw, Tad trugaredde, Brenin nef ole,
I Loegr y rhodde fe’n rhwydd;
Y gwir Dduw yw’r rhoddwr, y Fe yw’r cymerwr,
Rhyfelwr, dadleuwr da lwydd.
Mawr rydd-did cadd Lloeger gan Dduw o’r uchelder
I ymladd yn eger yn awr;
Ar y môr yn ddiweddar, fleet Sbaen oedd ystrowgar –
Syrthiodd yn liwgar i lawr.

A gwych longau Lloeger a ganfu ar fyrder
Fleet Sbaen ar ’u cyfer yn gu.
Fe ddwede Lord Jervis, “Byddwch filwyr ofalus!
Mae Ysbaniards, wŷr grymus, yn gry’.”
Er amled eu llonge, gwŷr Lloegr a’i mentre,
Ac yno fe danie’r ddau du,
Blant Jervis o ddifri’n gweld llong Sbaen yn soddi
A’r môr yn cau arni yno’n hy.

. . .

O! Dduw trugarocaf, y Tad galluocaf,
Fel hyn y gweddïaf yn ddwys –
Cadw wlad Bryden rhag gelynion aflawen,
Dod rhai sy am gynnen dan gwys.
Dod nerth, O! Dad cyfion, i’n milwyr yn ffyddlon
(Milisia – mae’n burion eu bod)
I gadw ein teyrnas rhag un gelyn diras –
Mae hyn yn gyfaddas i fod.

TRANSLATION
God, Father of mercies, King of bright heaven,
He provided for England generously;
the true God is the bestower and He is the One who takes away,
a warrior, an advocate of good prosperity.
England had great freedom from God from on high
to fight vigorously now;
on the sea recently, Spain’s fleet was scheming –
it fell dramatically downwards.

And the mighty ships of England soon found
Spain’s fleet sitting pretty opposite them.
Lord Jervis said, “Be careful, soldiers!
Spaniards, stout men, are strong.”
In spite of the abundance of their ships, England’s men took their chance,
and there the two sides fired,
Jervis’s children with steadfast resolution seeing Spain’s ship sinking
and the sea inexorably closing upon it.

. . .

Oh! most merciful God, the most able Father,
thus do I earnestly pray –
keep the country of Britain from loathsome enemies,
put those who wish for strife under the sod.
Give strength, Oh! just Father, to our soldiers faithfully
(the militia – it is a good thing that they exist)
to keep our kingdom from any wicked enemy –
it is right and proper that it should be so.


Erthygl gynt: Clod i’r Cymry ... (Abergwaun 1797)
Erthygl nesaf: Cerdd i milisia cartrefol sir Gaernarfon (detholiad) .
Rhestru Baledi Cymraeg i gyd