Hafan

Adnoddau

(Baledi Cymraeg)

Sylwiad byr ar y papuryn ... Un-geiniogwerth o Wirionedd...

gan Dienw / Anonymous

[bold:Sylwiad byr ar y papuryn a ddaeth allan yn ddiweddar dan yr enw
Un-geiniogwerth o Wirionedd, mewn anerchiad gan Tomas ap Siencyn i’w
frawd Siôn, amcan a diben pa un ydoedd ceisio drwgliwio’r Ymneilltuwyr yng
ngolwg y werin anwybodus]

Lleoliad: Welsh Ballads of the French Revolution, rhif / no. 2

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Mi welais bapuryn yn tramwy drwy’r tir,
A’i enw’n gyffredin, Ceiniogwerth o Wir;
Gwaith Tomas ap Siencyn oedd at ei frawd Siôn,
Gŵr suredd ei siarad – amdano rwy’n sôn.

Fe luniodd ei leiniau yn gwbwl ar gam
Wrth ganmol ei hunan a chanmol ei fam;
“Gŵr didwyll ac onest,” medd Tomas, “yw’n tad,
A’i gyfri’n synhwyrol gan bobl y wlad.”

Beth bynnag oedd synnwyr onestrwydd ei dad,
’Does fawr o ganmoliaeth i Tomas trwy’r wlad;
Ond ganddo fe’i hunan, yn llydan ar led,
Fe rodd i’r wladwriaeth geiniogwerth o’i gred.

TRANSLATION
I saw a pamphlet travelling through the land,
and its common name was One Penny-worth of Truth;
it was the work of Thomas son of Jenkin to his brother John,
a man of sour speech – it is of him that I speak.

He put his lines together utterly unjustly
in praising himself and praising his mother;
“Our father,” says Thomas, “is a guileless and honest man,
and considered sensible by the people of the country.”

Whatever his father’s sense of honesty was,
there is not much praise for Thomas through the land;
but on his own behalf, far and wide,
he gave the state a pennyworth of his belief.


Erthygl nesaf: [Cerdd] o ganmoliaeth i’r Duke o’ York... .
Rhestru Baledi Cymraeg i gyd