Hafan

Adnoddau

(Cerddi Cymraeg)

Ychydig benillion o ddiolch i Dduw am gynnal ac amddiffyn y brenin a’r deyrnas

gan Dafydd Risiart / David Richard (fl. 1794–8)

Ychydig benillion o ddiolch i Dduw am gynnal ac amddiffyn y brenin a’r deyrnas rhag syrthio’n ysglyfaeth i lidiowgrwydd ffiaidd Ffrainc, ynghyd â deisyfiad i’r bobl yn gyffredin i ymddŵyn eu beichiau yn amyneddgar. Gan D.R.

Lleoliad: Welsh Poetry of the French Revolution 1789–1805, rhif / no. 54

SCROLL DOWN FOR ENGLISH TRANSLATION


Pob moliant pur foesol fo i Dduw yn benodol,
Prif orchest iawn nerthol, anfeidrol, ddeddfawl;
Yr unig wir noddfa mewn dydd o gyfyngdra,
I’r sawl ymddirieda ynddo’n ddidawl.

Am hynny ’tolygwn ein Pen-llywydd pereiddfwyn
Yn ddyfal i amddiffyn ein brenin yn fyw;
Mewn oes ac hynawsedd, yn llwyr hyd y diwedd,
A’r wlad tan Ei adenydd i’w chadw.

Piler cadarnwiw, gwâr, odiaeth gŵr ydyw,
Ac impyn o’r Iesu, eglurwn ei glod;
Fel ffyddlon wasnaethwyr, yn ymgais obrysur,
Roi moliant tra difyr â’u tafod.

Canys llong heb un llongwr sydd b’ryglus ei chyflwr,
A dinas heb swcwr na phleidiwr i’w phlaid;
A gwlad heb un pennaeth a ddigwydd yn ddiffaith,
Gan anrhaith y gyfraith ac afraid.

Cedyrn Ffrainc ydoedd, ers talm o flynyddoedd,
Â’u bryd ar ein tiroedd a’n torri ni o’n ffydd;
Yr amser a’u dysga nad yr hydd bia’r rhedfa,
Na’r frwydyr i’r cryfa’ wrth y cleddyf.

Enw Siors hynod, trwy ffydd ac awdurdod,
A nerth Duw’n ei gymod, a’n cadw’n ddiwall;
Fel saethau o fellt Seisnig i dalu am y dirmyg,
I’r ffyrnig lu Ffrengig, ffrau angall.

Ymrowch i fodloni, er trwm bwys eich trethi,
Am ymladd a thrychni, mawr surni mae’r sôn;
Tra caffoch lonyddwch, yn ddiofal dioddefwch,
A gwelwch iach degwch eich digon.

TRANSLATION
May every pure, moral praise be to God above all,
true powerful feat, infinite and faithful;
the only true refuge in a day of hardship,
to those who trust in Him entirely.

For that reason, we beseech our sweet and gentle Lord
devotedly to defend and keep our king alive;
to maintain in age and kindliness, entirely until the end,
and to place the country safely under His wing.

The king is a firm pillar, gentle, an excellent man,
and a shoot of Jesus, we make plain his renown;
like faithful servants, very diligently seeking
to give finest praise with their tongues.

Because a ship without any sailor is in a perilous state,
as is a city without succour or a supporter;
and a country without a leader will fall barren,
by the destruction of the law and extravagance.

The strong ones of France had, for a good few years,
set their hearts on our lands and on cutting us from our faith;
the present time will teach them that the stag does not own the course,
nor does the battle belong to the one with the strongest sword.

The name of renowned George, through faith and authority,
and by the power of God, will keep us safe;
like arrows of English lightning to pay for the insult,
to the fierce French host, foolish stream.

Do your best to be satisfied, despite the very great weight of your taxes,
there is talk of fighting, misfortune, and a great bitterness;
while you have peace, suffer without a care,
and be satisfied with your lot.


Erthygl gynt: Dydd ympryd
Erthygl nesaf: Pennill ... yn dangos yr ymwared rhyfeddol ... i’n teyrnas pan oedd y Ffrancod wedi mordwyo i ymyl tir Iwerddon .
Rhestru Cerddi Cymraeg i gyd