Hafan

Adnoddau

Dangosir Cerddi Cymraeg i gyd

Dafydd Risiart / David Richard (fl. 1794–8), Ychydig benillion o ddiolch i Dduw am gynnal ac amddiffyn y brenin a’r deyrnas
read more...
David Davis, Castellhywel (Dafis Castellhywel / Dafydd Dafis; 1745–1827), Chwyldroad Ffrainc (detholiad)
read more...
David Thomas (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822), Cân Twm Paine (detholiad)
read more...
David Thomas (Dafydd Ddu Eryri; 1759–1822), Awdl ar ryddid (detholiad)
read more...
Dienw / Anonymous, Cân o glod i’r milisia deuddeg sir Cymru
read more...
Dienw / Anonymous (fl. 1796), Pennill ... yn dangos yr ymwared rhyfeddol ... i’n teyrnas pan oedd y Ffrancod wedi mordwyo i ymyl tir Iwerddon
read more...
Edward Charles (Siamas Wynedd; 1757–1828), Englynion i’r democrats... (detholiad)
read more...
Edward Evan (Iorwerth ab Ioan; 1716–98), Cywydd a wnaed yn amser rhyfel rhyngom a Ffrainc (detholiad)
read more...
Edward Lewis (1719–1803), Ar y gwrthrhyfel mawr yn Ffrainc pan torrwyd pen Brenin Lewis yr 16eg a’i frenhines (detholiad)
read more...
Edward Williams (Iolo Morganwg; 1747–1829), Cywydd gorymbil ar heddwch (detholiad)
read more...
Ioan Siencyn / John Jenkins(s) (1716–96), Englynion ar y rhyfel presennol yn Ffrainc 1794 (detholiad)
read more...
John Roberts (Siôn Lleyn; 1749–1817), Cyfarchiad Britannia i bobl Loegr ar farwolaeth yr Arglwydd Nelson
read more...
John Thomas, Pentrefoelas (Eos Gwynedd; 1742–1818), Annerch i’r Cymry yn amser y rhyfel 1803 (detholiad)
read more...
Thomas Evans (Tomos Glyn Cothi; 1764–1833), Dydd ympryd
read more...