Hafan

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Ffion Jones, Welsh Ballads of the French Revolution (1793–1815)

Yn Welsh Ballads of the French Revolution (1793–1815), ceir golygiad o faledi Cymraeg a gyfansoddwyd yn dilyn digwyddiadau pwysfawr y Chwyldro Ffrengig a’r ugain mlynedd o ryfela a’i dilynodd. Ymatebodd y baledwyr am y tro cyntaf ym 1793, pan ddienyddiwyd brenin a brenhines Ffrainc, pan gyhoeddodd Ffrainc ei bod yn mynd i ryfel yn erbyn Prydain, a phan oedd ofnau ynghylch gwrthryfel radicalaidd ym Mhrydain ar eu cryfaf. Wrth i’r degawd fynd rhagddo, canwyd baledi i ddiolch am fuddugoliaeth lluoedd cartref a phobl leol yn erbyn y Ffrancwyr a laniodd yn sir Benfro, ynghyd â baledi yn ymateb i frwydrau allweddol ar y môr ac i’r arfer o godi lluoedd gwirfoddol a lluoedd milisia.

Y mae ysgolheigion sy’n gweithio ar ymateb Prydain i’r Chwyldro yn dangos diddordeb cynyddol mewn archwilio cynnwys baledi a chaneuon. Ystyrir baledi yn enwedig fel ffynonellau hanfodol bwysig, gan eu bod yn aml yn cynrychioli ymwybyddiaeth pobl gyffredin o ddatblygiadau’r cyfnod. Y mae’r faled yn destun cryn ddiddordeb ym maes ysgolheigiaeth Gymraeg y ddeunawfed ganrif, yn ogystal. Yn y gyfrol hon rhoddir sylw i gyfnod hanesyddol penodol a dygir i’r amlwg leisiau newydd o fewn byd y faled Gymraeg. Y gobaith yw y bydd yr agweddau hyn ar y gyfrol yn fodd i ddyfnhau gwybodaeth o’r maes.

Caiff ymatebion i’r Chwyldro yng ngwahanol ranbarthau ac ardaloedd Prydain eu hystyried yn bwysig ymhlith ysgolheigion ar hyn o bryd, ond nid yw Cymru wedi cael y sylw dyledus hyd yma y tu hwnt i Glawdd Offa, efallai oherwydd anhygyrchedd deunydd Cymraeg ei iaith. Bydd y gyfrol hon, gyda’i chyfieithiadau i’r Saesneg, ei nodiadau a’i rhagarweiniad helaeth, yn sicrhau bod y faled fel genre llenyddol a Chymru fel gwlad yn cael y sylw y maent yn eu haeddu gan ddarllenwyr lleyg ac ysgolheigion fel ei gilydd.

Welsh Ballads of the French Revolution 1793-1815 gan Ffion Mair Jones £24.99, CM 9780708324615, 234x156 mm, 464tud 4 darlun a sgoriau cerddoriaeth. Rhyddheir Chwefror 2012.

Prynu'r llyfr