Hafan

Prosiect

Dr Marion Löffler

Dr Marion Löffler.

Cymrawd Ymchwil


Meysydd ymchwil Marion Löffler yw’r berthynas rhwng hanes, iaith, diwylliant a chenedlaetholdeb yng Nghymru, rôl y wasg gyfnodol yn y broses o ddosbarthu syniadau a hybu disgwrs cyhoeddus, a'r broses o greu cof drwy'r disgwrs cyhoeddus hwn. Amlinellir y berthynas rhwng y Gymraeg a'r Saesneg yn ei chyfrol gynnar Englisch und Kymrisch in Wales: Geschichte der Sprachsituation und Sprachpolitik. Fel aelod o brosiect Hanes Cymdeithasol yr Iaith Gymraeg (1994–2001) cyfrannodd waith ar fudiad yr iaith Gymraeg ac ar y Pan-Geltaidd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, gan gynnwys y gyfrol ‘A Book of Mad Celts’: John Wickens a Chyngres Geltaidd Caernarfon (ar gael o Amazon.co.uk) sy'n cyhoeddi lluniau unigryw o aelodau blaenllaw y mudiad Celtaidd. Rhwng 2001 a 2005 bu’n Rheolwr Golygyddol y pum cyfrol o Celtic Culture: A Historical Encyclopedia yn y brosiect ar brosiect Yr Ieithoedd Celtaidd a Hunaniaeth Ddiwylliannol, gan gomisiynu, ysgrifennu a golygu erthyglau, a threfnu darluniadau. Ymunodd â phrosiect Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru yn 2005 a chyhoeddwyd ei chyfrol The Literary and Historical Legacy of Iolo Morganwg, 1826-1926 yn 2007. Fel aelod o brosiect Cymru a'r Chwyldro Ffrengig, bydd yn cyhoeddi cyfrol ar Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse 1789-1802 yn 2012. Ar hyn o bryd, mae hi'n gweithio ar y gyfrol Political Pamphlets and Sermons from Wales 1793-1801 ac (gyda Heather Williams) ar y gyfrol Translating the French Revolution in Wales.

Mae diddordebau ymchwil preifat Marion yn amgyffred y cof cyhoeddus am Oliver Cromwell yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, syniadaeth wleidyddol Edward Thomas John, AS, a bywyd ac amserau yr hanesydd, ysgolhaig a diwygiwr cymdeithasol Thomas Stephens. Yn ei amser hamdden mae hi'n hoffi cyfieithu llenyddiaeth Gymraeg i'r Almaeneg ac ymarfer karate.

Cysylltu a Detholiad o Gyhoeddiadau
Welsh Responses to the French Revolution: Press and Public Discourse 1789-1802