Hafan

Prosiect

Dr Ffion Mair Jones

Dr Ffion Mair Jones

Cymrawd Ymchwil


Y mae Ffion Mair Jones yn gweithio ar y prosiect ‘Cymru a’r Chwyldro Ffrengig’ . Bu ar staff y Ganolfan er mis Hydref 2001, pan y’i penodwyd yn gymrawd ymchwil ar y prosiect ‘Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru, 1740–1918’ . Am y rhan helaethaf o’i chyfnod gyda’r prosiect hwnnw bu’n cyfrannu at y golygiad o ohebiaeth Iolo Morganwg, drwy drawsysgrifio’r testun, ei olygu, ei droednodi a chyfieithu llythyrau a cherddi Cymraeg i’r Saesneg. Cyhoeddwyd y gwaith mewn tair cyfrol ym mis Hydref 2007 dan y teitl The Correspondence of Iolo Morganwg. Nodwedd amlwg iawn ar lythyrau’r ohebiaeth a olygwyd yw’r modd y gorchuddiwyd y papur â nodiadau yn llaw Iolo, ar amrywiaeth eang o destunau. Rhoddwyd sylw i'r nodiadau hynny, ynghyd â nodiadau ymyl-dalen Iolo mewn llyfrau o'i eiddo, yng nghyfrol Ffion, 'The Bard is a Very Singular Character': Iolo Morganwg, Marginalia and Print Culture.

Yn fwy diweddar, bu Ffion yn gweithio ar ymatebion Cymreig i'r Chwyldro Ffrengig, gan ganolbwyntio'i sylw ar y baledi Cymraeg a gyhoeddwyd rhwng blynyddoedd cynnar y Chwyldro a diwedd y rhyfeloedd Napoleonaidd. Cyhoeddir detholiad o'r baledi hynny yn fuan, o dan y teitl Welsh Ballads of the French Revolution 1793-1815. Y mae Ffion bellach yn gweithio ar olygiad o anterliwt Gymraeg ynghylch hanes y Chwyldro o waith Huw Jones, Glan Conwy.

Cysylltu a Detholiad o Gyhoeddiadau
Welsh Ballads of the French Revolution 1793-1815