Hafan

Prosiect

Dr Cathryn Charnell-White

Dr Cathryn Charnell-White

Cymrawd Ymchwil


Enillodd Cathryn Charnell-White raddau BA a Ph.D. yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth. Astudiaeth o themâu eschatolegol yw ei doethuriaeth, ‘Y Pedwar Peth Diwethaf – Marwolaeth, Nefoedd, Uffern a’r Farn – yn llenyddiaeth Gymraeg y Ddeunawfed Ganrif’ (Aberystwyth, 2000). Y mae ei diddordebau ymchwil hefyd yn cwmpasu hunaniaeth genedlaethol a rhanbarthol yn llenyddiaeth y ddeunawfed ganrif, ynghyd â chanu menywod yng Nghymru’r Cyfnod Modern Cynnar. Cathryn yw golygydd y gyfrol arloesol Beirdd Ceridwen: Blodeugerdd Barddas o Ganu Menywod hyd tua 1800 (2005).

Fel aelod o brosiect ‘Iolo Morganwg a’r Traddodiad Rhamantaidd yng Nghymru’ , bu Cathryn yn dadansoddi Barddas a’r Orsedd, gan roi sylw penodol i’r tair prif ffrwd sy’n rhedeg drwyddynt: hunaniaeth genedlaethol, hunaniaeth leol a hunaniaeth bersonol. Trafodir y tair ffrwd hyn yn ei chyfrol Bardic Circles: National, Regional and Personal Identity in the Bardic Vision of Iolo Morganwg (Cardiff, 2007). Ceir yn y gyfrol hefyd ddetholiad o ysgrifau gan Iolo sy’n dangos y themâu hyn ar waith. Y mae Cathryn bellach yn aelod o’r prosiect ‘Cymru a’r Chwyldro Ffrengig’ .

Cyn ymuno â staff y Ganolfan bu Cathryn yn darlithio ar y ddeunawfed ganrif, barddoniaeth merched a llên gyfoes yn Adrannau Cymraeg Aberystwyth (1998–9) a Llanbedr Pont Steffan (2000–02). Y mae’n aelod o Fwrdd Golygyddol Llên Cymru ac o bwyllgor ‘Honno Gwasg Menywod Cymru’, ac y mae hefyd yn canu’r ffidil yng ngherddorfa amatur Philomusica yn Aberystwyth ac yng Ngherddorfa Siambr Llanbedr Pont Steffan.